Transparència

En aquest apartat, demostrem que ens apliquem a nosaltres mateixos i mateixes el que volem per les Institucions Públiques: Transparència i Bon Govern. Així, anireu trobant el relatiu als comptes anuals del partit a Pollença, la retribució del nostre regidor a l’Ajuntament i, finalment, les despeses de campanya electoral. Entrau, consultau i qualsevol dubte, el podeu demanar al formulari de contacte


Comptes anuals Unides Podem Pollença

L’assignació que tenim com a partit polític per aquesta legislatura 2019-2023 és de 1.900€ anuals. Aquesta assignació es va aprovar el dia 02/07/2019 en sessió Plenària Extraordinària, al punt 8 de l’ordre del dia. Es tracta de 1.200€ fixes, als que se sumen 700€, una quantitat variable que es computa per cada regidor/a que hagi sortit escollit de cada partit. Com que en el nostre cas, tenim 1 sol regidor, la quantitat variable són els 700€ abans esmentats. A dins cada any observareu un informe on hi consten els ingressos rebuts, així com les despeses que hem tingut i que són les permeses pel normal funcionament del partit.

Any 2019, Informe comptes anuals Unides Podem Pollença


Retribució del nostre regidor a l’Ajuntament de Pollença

La retribució econòmica que correspon al nostre regidor, Michael L. Muller Flury corresponent a aquesta legislatura 2019-2023 és de 8.400€ anuals. Aquesta quantitat es va aprovar, com l’assignació dels grups Municipals, el dia 02/07/2019 en sessió Plenària Extraordinària, també al punt 8 de l’ordre (consulta el nostre posicionament aquí!). Anteriorment, els regidors i les regidores que eren a l’oposició tenien una retribució anual única de 6.000€ anuals. Amb aquest nou Equip de Govern, s’ha fet una diferenciació entre els i les portaveus dels grups polítics Municipals (8.400€ anuals) i els i les que no ocupen aquesta responsabilitat (7.200€ anuals). En tot cas, s’ha realitzat una pujada de + 2.400€ + 1.200€ respectivament, pujada a la qual vàrem votar en contra

Per això, es va decidir inicialment en el Grup de Treball de 9 de juiol de 2019, en el punt 3 (veure l’acta aquí!) i definitivament en el Grup de Treball de 10 de febrer de 2020, en el punt 2 (veure l’acta aquí!) que una vegada reconegudes les obligacions tributàries del nostre regidor, es calcularia dels 2.400€ “sobrants” la quantitat a donar anualment per:

  • Entitats Socials de Pollença.
  • Projectes de caràcter social, cultural, esportiu, artístic, etc., que siguin d’interès i que lluitin pel bé comú, realitzats per persones (individuals o grups) de Pollença.

A dins cada any observareu la data dels ingressos i les quantitats d’aquests, així com el total rebut durant aquell any.

Any 2019, Informe regidor Unides Podem Pollença


Propostes anuals de donació

Al fil de l’apartat anterior, trobareu en aquest les diferents propostes realitzades al llarg dels anys de donació. Al títol hi consta la data en què es va efectuar, la quantia total donada i les entitats i/o projectes a qui es va destinar aquests diners. 


Despeses de les campanyes electorals

En aquest apartat podreu observar les despeses realitzades per assumir les campanyes electorals a les que Unides Podem Pollença ha participat. Cada informe mostra el concepte de la despesa i la quantitat d’aquesta (IVA inclòs).