Programa Electoral Objectiu 2019-2023

Presentam a continuació el Programa Electoral Objectiu 2019-2023. Un programa ambiciós i realista. Un programa fet amb molta il·lusió i dedicació, i que és fruit, en gran part, de la trobada realitzada al Port de Pollença el dia 20/03/2019. Tenim 2 documents adjuntats:


Vàrem comptar amb el suport i ajuda de Podem Illes Balears, amb qui vàrem treballar per tenir una versió maquetada en català i castellà:


I, finalment, publicar i acabar un programa electoral 2 mesos abans d’unes eleccions implica que alguns temes o problemàtiques poden haver quedat fora. Per això, vàrem crear un altre document on recollim Punts afegits que no estaven contemplats al programa:

Ganes, joventut i transformació política