Preguntes formulades

Una eina necessària per poder realitzar la tasca de Control i Seguiment del Govern Municipal són les preguntes. Donat que s’ha reduït la periodicitat de les Sessions Plenàries Ordinàries (que és on es poden presentar les preguntes dirigides al Ple), també anirem realitzant preguntes dirigides a Batlia. Així, trobareu en aquesta pàgina 2 modalitats de preguntes:

Preguntes al Ple

Preguntes a Batlia

Dins cada enllaç, trobareu l’explicació del seu funcionament i també els enllaços per conduir-vos a les preguntes pertinents realitzades en els anys d’aquesta legislatura 2019-2023.