Legislatura 2019-2023

Fruit de la nostra entrada a l’Ajuntament de Pollença, hem entrat en una fase de molta més feina i acció política concreta per vetllar pel benestar del nostre Municipi. Tot i que el panorama és de “rodillo” de la dreta, no ens rendim i tenim 4 anys per lluitar pel màxim compliment de propostes del nostre programa electoral.

En aquesta pàgina, trobareu en l’apartat de Legislatura 2019-2023(cada fragment de text en blau i subratllat són enllaços a les pàgines descrites)

√ El Programa Electoral Objectiu 2019-2023 on hi ha tots els documents relatius a la seva elaboració i maquetació final.

√ Com s’ha realitzat la Campanya electoral municipals 2019 i també com s’han gestionat les posteriors Negociacions… després dels resultats del 26 de maig

√ Les Preguntes formulades que s’han anat registrant, tant les Preguntes al Ple com les Preguntes a Batlia

√ El Resum dels Plenaris on poder repassar el nostre sentit del vot, explicacions de cada punt de votació, etc.

√ Les Mocions presentades i el seu resultat d’aplicació.

√ Finalment, les diverses Reflexions que es vagin realitzant sobre múltiples temàtiques.