2021

Aquí es troben les preguntes formulades a les sessions Plenàries Ordinàries del 2021 i també les seves respostes posteriors, donades a la part de Control i Seguiment. 


Preguntes i precs corresponents al Ple ordinari de GENER (28/01/2021, 19.00 h)

√ 

√ 

Entregades el 25 de gener, a les XX.XX h, amb RGE . Es demana, en resum (i per ser respostes en el Ple del dia 28/01/2021, en la II PART, de CONTROL I SEGUIMENT), per:

En total, preguntes que tracten temes d’actualitats i d’altres endarrerits.