2021

Aquí es troben les preguntes formulades a les sessions Plenàries Ordinàries del 2021 i també les seves respostes posteriors, donades a la part de Control i Seguiment. 


Preguntes i precs corresponents al Ple ordinari de GENER (28/01/2021, 19.00 h)

Entregades el 25 de gener, consten de 3 precs i 16 preguntes. En resum, s’ha demanat per:

 • Modificació del Reglament d’ajuts Econòmics dels Serveis Socials
 • Projectes pendents de Participació Ciutadana (Vinyeta, Peixateria, …)
 • Comerç (ajudes a empreses)
 • Estat del Bosquet de Bóquer
 • Diverses preguntes sobre la problemàtica dels vessaments d’aigües residuals
 • Principals accions i línies d’actuacions dels regidors d’El Pi, PP i UMP

Preguntes i precs corresponents al Ple ordinari de MARÇ (28/01/2021, 19.00 h), contestades finalment al Ple extraordinari d’ABRIL (29/04/2021, 16.30 h)

Entregades el 22 de març, consten de 2 precs i 18 preguntes. En resum, s’ha demanat per:

 • Noves places d’educador/a social a l’Àrea de Serveis Socials
 • Problemàtiques d’EMSER (instal·lacions i falta de dutxes i vestuaris separats pels 2 sexes)
 • Novetats del PAC i de la UBS
 • Consell Escolar, escoleta Municipal a Pollença i transport per l’alumnat de Monti-Sion des de la Cala Sant Vicenç
 • Nova Ordenança per la música en viu a Pollença
 • Nou contracte amb IMEDEA i el Pla d’actuacions de sanejament. Per què s’ha entregat tant tard?
 • Fiscalització a l’equip de Govern

Preguntes corresponents al Ple ordinari de MAIG (27/05/2021, 19.00 h)

Entregades el 25 de maig, consten de 10 preguntes. En resum, s’ha demanat per: