Preguntes als Plenaris 2021

Aquí es troben les preguntes formulades a les sessions Plenàries Ordinàries del 2021 i també les seves respostes posteriors, donades a la part de Control i Seguiment. 


Preguntes i precs corresponents al Ple ordinari de GENER (28/01/2021, 19.00 h)

Entregades el 25 de gener, consten de 3 precs i 16 preguntes. En resum, s’ha demanat per:

 • Modificació del Reglament d’ajuts Econòmics dels Serveis Socials
 • Projectes pendents de Participació Ciutadana (Vinyeta, Peixateria, …)
 • Comerç (ajudes a empreses)
 • Estat del Bosquet de Bóquer
 • Diverses preguntes sobre la problemàtica dels vessaments d’aigües residuals
 • Principals accions i línies d’actuacions dels regidors d’El Pi, PP i UMP

Preguntes i precs corresponents al Ple ordinari de MARÇ (28/01/2021, 19.00 h), contestades finalment al Ple extraordinari d’ABRIL (29/04/2021, 16.30 h)

Entregades el 22 de març, consten de 2 precs i 18 preguntes. En resum, s’ha demanat per:

 • Noves places d’educador/a social a l’Àrea de Serveis Socials
 • Problemàtiques d’EMSER (instal·lacions i falta de dutxes i vestuaris separats pels 2 sexes)
 • Novetats del PAC i de la UBS
 • Consell Escolar, escoleta Municipal a Pollença i transport per l’alumnat de Monti-Sion des de la Cala Sant Vicenç
 • Nova Ordenança per la música en viu a Pollença
 • Nou contracte amb IMEDEA i el Pla d’actuacions de sanejament. Per què s’ha entregat tant tard?
 • Fiscalització a l’equip de Govern

Preguntes corresponents al Ple ordinari de MAIG (27/05/2021, 19.00 h)

Entregades el 25 de maig, consten de 11 preguntes (10 per escrit i 1 in voce). En resum, s’ha demanat per:

 • Licitació del servei extern per tenir un/a tècnic/a d’Igualtat (reiterat d’altres Plens).
 • Campanya dels embornals amb el missatge pintat, alguns punts s’esborren.
 • Re-sembra d’arbres en base a la nostra moció presentada.
 • Relació de Llocs de Treball (RLT), previsió de realitzar-se?
 • Transparència i informació pública de regidors/es.
 • Estacionament reservat per zona escolar al C. de Sion.
 • ITV a Pollença per motocicletes.

Preguntes corresponents al Ple ordinari de JULIOL (29/07/2021, 8.30 h)

Entregades el 26 de juliol, consten de 21 preguntes. En resum, s’ha demanat per:

 • Formentor: explotació del pàrquing, titularitat del terreny, llicència i possibilitats d’explotació i gestió pública.
 • Noves places d’educador/a social a l’Àrea de Serveis Socials (reiterat d’altres Plens).
 • Reglament regulador d’ajuts econòmics.
 • Ocupacions il·legals del Domini Públic Marítim Terrestre, actuacions de l’Ajuntament.
 • Badia de Pollença i medi ambient: IMEDEA, Pla Director de Clavegueram, taula treball sobre qualitat ambiental, camp de boies de Formentor, …
 • Transparència a l’Ajuntament de Pollença: sous regidors/es, ordenances, declaracions de bens a l’OAIB.
 • Personal de l’Ajuntament: Reial decret llei 14/2021 i OPO.
 • Diversos expedients de contractació: Can Escarrintxo, control horari i servei de grua.
 • Pals que sostenen la xarxa de telecomunicacions i d’electricitat en mal estat.
 • EMSER: relació empresarial amb treballadors/es i servei recollida fems a la Cala Sant Vicenç.
 • Estacionament reservat per zona escolar al C. de Sion, reiteració per no compliment de pintar l’altre costat del carrer.