Preguntes als Plenaris 2020

Aquí es troben les preguntes formulades a les sessions Plenàries Ordinàries del 2020 i també les seves respostes posteriors, donades a la part de Control i Seguiment. 


Preguntes corresponents al Ple ordinari de GENER (30/01/2020, 19.00 h)

4. Preguntes al PLE de gener 2020, 30 de gener, RGE 672

Entregades el 27 de gener, a les 08:45, amb RGE 672. Es demana, en resum (i per ser respostes en el Ple del dia 30/01/2020, en la II PART, de CONTROL I SEGUIMENT), per:

 • Estat de l’estudi geotècnic del PAC de Pollença.
 • Diverses factures observades a les Juntes de Govern Local, des de un desplaçament Barcelona-Aeroport del Batle per 41,5€ fins a factures que provenen d’edificis (Renard i MYABCA), que cada 2 mesos suposen aproximadament 700€ de despeses per l’Ajuntament cada edifici, pel concepte de despeses comunitàries.
 • Execució del pressupost del 2019, el Sr. David Alonso, Delegat d’Hisenda, va dir que a gener podria informar-ne, tocant a febrer veurem si això és una realitat.
 • Terrenys llogats de Can Escarrintxo.
 • Educació: estat del pati del CEIP Joan Mas i transport escolar.
 • Reflexions i propostes constructives per la festa del Pi de Sant Antoni 2021.
 • Pla de mobilitat, al 2019 hi havia una partida de 19.500€ i no s’ha elaborat….

En total, 23 preguntes que es remeten a assumptes de finals d’any 2019, d’altres que no han obtingut respostes clares i venen d’enrere, i finalment altres més actuals.

Respostes corresponents a les preguntes del Ple Ordinari de GENER (30/01/2020, 19.00 h)

4. Preguntes al PLE de gener 2020, 30012020, RESPOSTES

Temes pendents com penjar la informació actualitzada a la pàgina web de l’Ajuntament de Pollença (sobretot la relativa a Transparència), el transport escolar des de la Cala Sant Vicenç per nins i nines que van al Col·legi Monti-Sion, vendre els edificis rebuts en herència que cada any tenen destinats una partida pressupostària de 27.000€ per pagar-ne la comunitat de veïns i veïnes (una aberració…), i altres assumptes que ens fa arribar la ciutadania i nosaltres intentem obtenir-ne resposta. 

Seguirem controlant i fiscalitzant l’acció de l’equip de govern, les seves promeses i l’acció que realitzen a cada Junta de Govern Local. El tema de EMSER encara no està del tot resolt, ja que resulta estrany, quant menys, que un tribunal sigui constituït un 12/10/2019, dia festiu (estatal) i que a més cau en dissabte… seguirem investigant.


Preguntes corresponents al Ple ordinari de MAIG (28/05/2020, 19.00 h)

√ 5. Preguntes al PLE de maig 2020, 28052020

Entregades el 26 de maig, a les 9.51 h, amb RGE 3380. Es demana, en resum (i per ser respostes en el Ple del dia 28/05/2020, en la II PART, de CONTROL I SEGUIMENT), per:

 • Estat i funcionament Serveis Socials
 • Deixalleria de Pollença
 • Transport públic per estudiants de la Cala Sant Vicenç
 • Aigües fecals, solucions de l’equip de Govern…
 • Cala Sant Vicenç; nou parc i obres de sanejament?
 • Ordenança per permetre la música en viu.
 • Factures observades a la JGL.

En total, 18 preguntes que tracten temes d’actualitats i d’altres endarrerits.

Respostes corresponents al Ple ordinari de MAIG (28/05/2020, 19.00 h), contestades finalment al Ple extraordinari de JUNY (17/06/2020, 11.00 h)

5. Preguntes al PLE de maig 2020, 28052020, RESPOSTES

Sembla que resta feina a fer per tenir un transport escolar que contempli poder dur l’alumnat de la Cala Sant Vicenç que va a l’escola concertada, una anomalia de mobilitat de la que la Conselleria d’Educació no pot fer els ulls clucs. Sobre els Serveis Socials és manifest el desconeixement que té la regidora delegada la Sra. Francisca Cerdà del seu funcionament ja que no sap què vol dir un criteri de derivació i tampoc sap respondre sobre la possibilitat d’ampliar personal, decisió que no depèn d’Intervenció, per la informació que tenim. 

Falta transparència i participació ciutadana, i no sembla que això siguin prioritats d’aquest equip de Govern, tot i que a les alçades on som, ja creure-ho és naïf. Seguirem preguntant i informant la ciutadania dels temes que els preocupen i ens fan arribar perquè ho plantegem al Plenari.


Preguntes corresponents al Ple Ordinari de JULIOL (24/07/2020, 9.00 h)

6. Preguntes al PLE de juliol 2020, 24072020

Entregades el 21 de juliol, a les 17.20 h, amb RGE 4920. Es demana, en resum (i per ser respostes en el Ple del dia 24/07/2020, en la II PART, de CONTROL I SEGUIMENT), per:

 • Tornar a un sistema menys estigmatitzador d’entrega d’ajudes per aliments des dels Serveis Socials.
 • Com s’ha pres la decisió de tancar un espai de la Plaça Major per tenir-hi un punt de recollida de fraccions de reciclatge.
 • Educació, neteja d’escoles.
 • Preguntes sobre la Policia Local: Policia Mediambiental, control aforament platges, renous provinents de negocis damunt la platja…
 • Mercats i comerç

En total, 18 preguntes que tracten temes d’actualitats i d’altres endarrerits.

Respostes corresponents al Ple ordinari de JULIOL (24/07/2020, 9.00 h), contestades finalment al Ple extraordinari de JUNY (17/06/2020, 11.00 h)

6. Preguntes al PLE de juliol 2020, 24072020, RESPOSTES

Com habitual, respostes ràpides, poc argumentades i una negativa total a entendre que entregar aliments a famílies necessitades és fer feina des d’una perspectiva de la beneficència. Positiu, igualment, el reforç ampliat de les treballadores socials contractades per la COVID-19, no així la poca resposta del regidor delegat de l’Àrea d’Educació sobre com s’assegurarà una correcta neteja dels centres escolars.

Segons el batle, el càrrec de jutge/ssa de Pau no és un càrrec polític, tot i haver fet un primer intent de dur a Ple la proposta del Sr. Martí Ochogavia, persona molt vinculada al partit polític Tots per Pollença i que ha col·laborat actívament en 2 campanyes electorals. Si això no és tornar favors… Finalment, poca claredat en quant al desenvolupament de la proposta de comptar amb una Policia Mediambiental, ni tampoc gaire claredat sobre com s’actua i si es sancionen els negocis que tenen la música a tot volum.


Preguntes corresponents al Ple ordinari de SETEMBRE (24/09/2020, 19.00 h)

7. Preguntes al PLE de setembre 2020, 24092020

Entregades el 22 de setembre, a les 7.20 h, amb RGE 6574. Es demana, en resum (i per ser respostes en el Ple del dia 24/09/2020, en la II PART, de CONTROL I SEGUIMENT), per:

 • Estadística d’atenció als Serveis Socials.
 • Participació ciutadana i Consell jove.
 • Pla de residus, execució per la recollida de fracció de residus orgànics.
 • Neteja de les escoles i transport públic per tots els nins/es de Monti-Sion.
 • Medi ambient; vessaments d’aigües fecals i sancions de Costes a negocis.
 • Temes pendents ja demanats (Mancomunitat Tramuntana, col·locació senyal lluminosa Camí de Cuixach, transparència…)

En total, 10 preguntes que tracten temes d’actualitats i d’altres endarrerits.

Respostes corresponents a les preguntes del Ple ordinari de SETEMBRE (24/09/2020, 19.00 h)

7. Preguntes al PLE de setembre 2020, 24092020, RESPOSTES

Hem obtingut les xifres del canvi dràstic d’usuaris i usuàries de Serveis Socials. Un augment del 73% a Pollença i del 67% al Port de Pollença (arribant a 110 i 215 famílies respectivament) d’abans de la COVID a durant la pandèmia. Havíem demanat els percentatges respecte del 2019, no els han comentat, pel que hem calculat nosaltres mateixos en base a la informació que ha respost la Sra. Francisca Cerdà. Urgent modificar el reglament de prestacions econòmiques per arribar a més ciutadania i amb més quanties. 

Veiem com l’Àrea de Joventut pateix un relantiment d’activitats i accions, normal per altre banda donat el context actual. Sí que hem de dir que no ens sembla (i ja ho vàrem dir al Sr. batle i al Sr. Mateu Soler) que un futur Casal per Joves hagi de ser a Can Escarrintxo (apartat, amb 0 integració dins el teixit urbà i social del poble). Respecte a residus, sembla evident que no cumplirem que la recollida de la fracció selectiva d’orgànic arribi abans d’acabar el 2020, ja que directament varen respondre que si tot anava bé, estaria en marxa a mitjans 2021… 

Educació. Una Àrea que no està arribant a les expectatives. En el còmput global; sense notícies de Pollença Ciutat Educadorala neteja dels centres deixa a desitjar segons els professionals de l’educació però segons el regidor, s’està fent “més o menys bé”, no hi ha millores en el transport públic pels alumnes de la concertada a la Cala Sant Vicenç, no hi ha encara les bases de les subvencions per material escolar… 

Medi Ambient sembla una broma de mal gust dir que l’Ajuntament no va ajudar les empreses a tramitar autoritzacions (només una cessió dels plànols, sembla), quan per apagar les crítiques quan l’Ajuntament va anunciar que no demanaria les autoritzacions a Costes, aquest mateix Ajuntament va dir que ajudaria tots els negocis a tramitar les autoritzacions… què quedam? Sobre els vessaments, només basta escoltar el Ple a l’apartat de la moció per parlar d’aigües residuals, clavegueram, etc. Pilotes fora i poca sinceritat a l’hora de dir que la Policia Local només ha rebut 1 avís per suposats vessaments d’aigües fecals. 

Altres temes diversos com el rocòdrom, funcions del nou Community Manager i sobre la Mancomunitat de Tramuntana (0 justificació dels 7.000€ abonats per formar-ne part) en podeu trobar les preguntes i respostes al document a dalt adjuntat. 


Preguntes i precs corresponents al Ple ordinari de NOVEMBRE (26/11/2020, 18.30 h)

Entregades el 23 de novembre, a les 18.50 h, amb RPLN 5 i 6. Es demana, en resum (i per ser respostes en el Ple del dia 26/11/2020, en la II PART, de CONTROL I SEGUIMENT), per

 • Actuacions pendents dels Serveis Socials
 • Medi ambient; Bosquet de Bóquer, actuacions a fer dins la badia…
 • Participació Ciutadana
 • Urbanisme: El Vilar i altres dotacions de serveis

En total, 16 preguntes i 3 precs que tracten temes d’actualitat i d’altres dels quals se’n fa el control i seguiment.

Respostes corresponents a les preguntes del Ple ordinari de NOVEMBRE (26/11/2020, 18.30 h)

Cada vegada és més evident que a l’Àrea de Serveis Socials no hi ha un objectiu polític, unes línies d’actuació i un plantejament de canvis que ens facin tenir cap esperança que a 2023 tindrem uns Serveis Socials més amplis, més integrals i menys assistencialistes. Precisament en temps de canvi i dificultat, és quan s’han de reforçar amb mesures reals, no pegats.

Respecte a la Badia, no sembla que hi hagi una línea clara d’actuació. Una resposta embullada amb poques accions concretes tot i la grandària del problema.

Sí que tenim satisfacció de veure que l’Àrea d’Esports, ha estat escoltant els escaladors i les escaladores i el rocòdrom serà un espai on s’ha co-participat. Fa més participació ciutadana l’Àrea d’Esports que la pròpia Àrea de Participació Ciutadana… a més, vàrem demanar per l’estat d’execució del projecte votat en pressupostos participatius de posar a la Plaça un espai amb bicicleters, bancs i adequar el paviment, on actualment hi ha un femer, i no sembla que hi hagi cap passa per dur-ho endavant. De fet, la pregunta era dirigida al Sr. Mateu Soler i la va contestar el batle, com altres preguntes fent, com és habitual, de representant del seu grup polític, dels altres grups i de batle, tot a la vegada…

Tanquem 2020 amb la satisfacció de seguir fent preguntes concretes, dirigides a Àrees per conèixer més de les seves accions passades, presents i futures, i també mantenint vigilància del que fa l’equip de Govern a les Juntes de Govern Local.