Preguntes als Plenaris 2020

Aquí es troben les preguntes formulades a les sessions Plenàries Ordinàries del 2020 i també les seves respostes posteriors, donades a la part de Control i Seguiment. 


Preguntes corresponents al Ple Ordinari de GENER (30/01/2020, 19;00)

4. Preguntes al PLE de gener 2020, 30 de gener, RGE 672

Entregades el 27 de gener, a les 08:45, amb RGE 672. Es demana, en resum (i per ser respostes en el Ple del dia 30/01/2020, en la II PART, de CONTROL I SEGUIMENT), per:

  • Estat de l’estudi geotècnic del PAC de Pollença.
  • Diverses factures observades a les Juntes de Govern Local, des de un desplaçament Barcelona-Aeroport del Batle per 41,5€ fins a factures que provenen d’edificis (Renard i MYABCA), que cada 2 mesos suposen aproximadament 700€ de despeses per l’Ajuntament cada edifici, pel concepte de despeses comunitàries.
  • Execució del pressupost del 2019, el Sr. David Alonso, Delegat d’Hisenda, va dir que a gener podria informar-ne, tocant a febrer veurem si això és una realitat.
  • Terrenys llogats de Can Escarrintxo.
  • Educació: estat del pati del CEIP Joan Mas i transport escolar.
  • Reflexions i propostes constructives per la festa del Pi de Sant Antoni 2021.
  • Pla de mobilitat, al 2019 hi havia una partida de 19.500€ i no s’ha elaborat….

En total, 23 preguntes que es remeten a assumptes de finals d’any 2019, d’altres que no han obtingut respostes clares i venen d’enrere, i finalment altres més actuals.

Respostes corresponents a les preguntes del Ple Ordinari de GENER (30/01/2020, 19:00)

4. Preguntes al PLE de gener 2020, 30012020, RESPOSTES

Temes pendents com penjar la informació actualitzada a la pàgina web de l’Ajuntament de Pollença (sobretot la relativa a Transparència), el transport escolar des de la Cala Sant Vicenç per nins i nines que van al Col·legi Monti-Sion, vendre els edificis rebuts en herència que cada any tenen destinats una partida pressupostària de 27.000€ per pagar-ne la comunitat de veïns i veïnes (una aberració…), i altres assumptes que ens fa arribar la ciutadania i nosaltres intentem obtenir-ne resposta. 

Seguirem controlant i fiscalitzant l’acció de l’equip de govern, les seves promeses i l’acció que realitzen a cada Junta de Govern Local. El tema de EMSER encara no està del tot resolt, ja que resulta estrany, quant menys, que un tribunal sigui constituït un 12/10/2019, dia festiu (estatal) i que a més cau en dissabte… seguirem investigant.