Preguntes als Plenaris 2020

Aquí es troben les preguntes formulades a les sessions Plenàries Ordinàries del 2020 i també les seves respostes posteriors, donades a la part de Control i Seguiment. 


Preguntes corresponents al Ple Ordinari de GENER (30/01/2020, 19.00 h)

4. Preguntes al PLE de gener 2020, 30 de gener, RGE 672

Entregades el 27 de gener, a les 08:45, amb RGE 672. Es demana, en resum (i per ser respostes en el Ple del dia 30/01/2020, en la II PART, de CONTROL I SEGUIMENT), per:

 • Estat de l’estudi geotècnic del PAC de Pollença.
 • Diverses factures observades a les Juntes de Govern Local, des de un desplaçament Barcelona-Aeroport del Batle per 41,5€ fins a factures que provenen d’edificis (Renard i MYABCA), que cada 2 mesos suposen aproximadament 700€ de despeses per l’Ajuntament cada edifici, pel concepte de despeses comunitàries.
 • Execució del pressupost del 2019, el Sr. David Alonso, Delegat d’Hisenda, va dir que a gener podria informar-ne, tocant a febrer veurem si això és una realitat.
 • Terrenys llogats de Can Escarrintxo.
 • Educació: estat del pati del CEIP Joan Mas i transport escolar.
 • Reflexions i propostes constructives per la festa del Pi de Sant Antoni 2021.
 • Pla de mobilitat, al 2019 hi havia una partida de 19.500€ i no s’ha elaborat….

En total, 23 preguntes que es remeten a assumptes de finals d’any 2019, d’altres que no han obtingut respostes clares i venen d’enrere, i finalment altres més actuals.

Respostes corresponents a les preguntes del Ple Ordinari de GENER (30/01/2020, 19.00)

4. Preguntes al PLE de gener 2020, 30012020, RESPOSTES

Temes pendents com penjar la informació actualitzada a la pàgina web de l’Ajuntament de Pollença (sobretot la relativa a Transparència), el transport escolar des de la Cala Sant Vicenç per nins i nines que van al Col·legi Monti-Sion, vendre els edificis rebuts en herència que cada any tenen destinats una partida pressupostària de 27.000€ per pagar-ne la comunitat de veïns i veïnes (una aberració…), i altres assumptes que ens fa arribar la ciutadania i nosaltres intentem obtenir-ne resposta. 

Seguirem controlant i fiscalitzant l’acció de l’equip de govern, les seves promeses i l’acció que realitzen a cada Junta de Govern Local. El tema de EMSER encara no està del tot resolt, ja que resulta estrany, quant menys, que un tribunal sigui constituït un 12/10/2019, dia festiu (estatal) i que a més cau en dissabte… seguirem investigant.


Preguntes corresponents al Ple Ordinari de MAIG (28/05/2020, 19.00 h)

√ 5. Preguntes al PLE de maig 2020, 28052020

Entregades el 26 de maig, a les 9.51 h, amb RGE 3380. Es demana, en resum (i per ser respostes en el Ple del dia 28/05/2020, en la II PART, de CONTROL I SEGUIMENT), per:

 • Estat i funcionament Serveis Socials
 • Deixalleria de Pollença
 • Transport públic per estudiants de la Cala Sant Vicenç
 • Aigües fecals, solucions de l’equip de Govern…
 • Cala Sant Vicenç; nou parc i obres de sanejament?
 • Ordenança per permetre la música en viu.
 • Factures observades a la JGL.

En total, 18 preguntes que tracten temes d’actualitats i d’altres endarrerits.

Respostes corresponents al Ple ordinari de MAIG (28/05/2020, 19.00 h), contestades finalment al Ple extraordinari de JUNY (17/06/2020, 11.00 h)

5. Preguntes al PLE de maig 2020, 28052020, RESPOSTES

Sembla que resta feina a fer per tenir un transport escolar que contempli poder dur l’alumnat de la Cala Sant Vicenç que va a l’escola concertada, una anomalia de mobilitat de la que la Conselleria d’Educació no pot fer els ulls clucs. Sobre els Serveis Socials és manifest el desconeixement que té la regidora delegada la Sra. Francisca Cerdà del seu funcionament ja que no sap què vol dir un criteri de derivació i tampoc sap respondre sobre la possibilitat d’ampliar personal, decisió que no depèn d’Intervenció, per la informació que tenim. 

Falta transparència i participació ciutadana, i no sembla que això siguin prioritats d’aquest equip de Govern, tot i que a les alçades on som, ja creure-ho és naïf. Seguirem preguntant i informant la ciutadania dels temes que els preocupen i ens fan arribar perquè ho plantegem al Plenari.


Preguntes corresponents al Ple Ordinari de JULIOL (24/07/2020, 9.00 h)

6. Preguntes al PLE de juliol 2020, 24072020

Entregades el 21 de juliol, a les 17.20 h, amb RGE 4920. Es demana, en resum (i per ser respostes en el Ple del dia 24/07/2020, en la II PART, de CONTROL I SEGUIMENT), per:

 • Estat de

En total, 18 preguntes que tracten temes d’actualitats i d’altres endarrerits.

Respostes corresponents al Ple ordinari de JULIOL (24/07/2020, 9.00 h), contestades finalment al Ple extraordinari de JUNY (17/06/2020, 11.00 h)