Al·legacions presentades 2020

Al·legacions realitzades durant l’any 2020, es poden llegir clicant a cada enllaç (la data que es pot llegir és la data en que s’entregà al Registre General d’Entrada). Al nom apareix, en resum, a què fan referència les al·legacions i s’acompanya cada al·legació de a seva nota de premsa.

Nota de premsa al·legacions maig 2020

7. (11/05/2020) Al·legacions Pressupost General 2020


Nota de premsa al·legacions juny 2020

8. (17/06/2020) Al·legacions aprovació inicial modificació Catàleg de Patrimoni


Nota de premsa al·legacions octubre 2020

9. (13/10/2020) Al·legacions Impost Sobre Béns Immobles (IBI)

10. (13/10/2020) Al·legacions Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

11. (13/10/2020) Al·legacions Taxa pel Servei de Clavegueram

12. (13/10/2020) Al·legacions Taxa pel Servei de Recollida Domiciliària i Tractament de Fems i Residus

13. (13/10/2020) Al·legacions Prestació Patrimonial no Tributària pel Servei de Subministrament d’Aigua a través de la Xarxa Domiciliària (2ª vegada que s’aprova provisionalment)