RESUM PLE EXTRAORDINARI URGENT NOVEMBRE, 13/11/2019, 16:00

Ple Extraordinari Urgent novembre, del 13/11/2019, 16:00 h

Ple Extraordinari Urgent corresponent al mes de novembre on consten 6
punts a l’ordre del dia, que és:

1.- Ratificació de la urgència de la sessió.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2019, sota la modalitat de transferència de crèdit. (Expedient electrònic ABS 2019/3643).

3.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2019, sota la modalitat de transferència de crèdit. (Expedient electrònic ABS 2019/3803).

4.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 33/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals. (Expedient electrònic ABS 2019/3804).

5.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 34/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals. (Expedient electrònic ABS 2019/3805).

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 35/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals. (Expedient electrònic ABS 2019/3806).

Desenvolupament:

1.- Ratificació de la urgència de la sessió.
Volem començar avui, i sabem que surt clarament del propòsit d’aquest Ple, celebrant el preacord anunciat ahir entre Unides Podem i el PSOE a nivell Estatal. Esperem que el Sr. Pedro Sánchez pugui dormir bé, perquè si ho havia de fer amb la dreta i l’ultradreta governant, li farien falta unes quantes til·les.

També aprofitem des d’aquí agrair les milers de persones que han tornat a confiar en el projecte d’Unides Podem, i especialment a les 1.431 persones que ho han fet a Pollença. No era fàcil. I també volem expressar la nostra preocupació per l’entrada massiva de VOX, el partit d’ultradreta (recordar que governa amb el PP i el gairebé desaparegut Ciutadans a llocs tant importants com Madrid i Andalusia), un partit que és obertament racista, xenòfob, homòfob, que realitza propostes anticonstitucionals com eliminar les autonomies o algunes televisions autonòmiques… vaja, de tot menys un canvi de progrés, amb 52 diputats i diputades. També ens preocupa, que a Pollença hagin augmentat de 440 a 611 vots. No hi ha espai per l’odi ni per la intolerància. Es combatrà i lluitarà amb la veritat contra el discurs de l’odi i la mentida. Ni un pas enrere.

7è Ple Extraordinari des de que han agafat vostès el control de l’Ajuntament de Pollença. Pot ser és per la situació rebuda, ja ens ho diran si volen, però d’entrada, els convidem a que reflexionin si no estem davant una demostració més que els Plens Ordinaris han de ser mensuals, i no cada 2 mesos amb Plens Extraordinaris a la correcuita, sense Comissió Informativa (sí amb Junta de Portaveus, però al cap i a la fi no són el mateix) i amb la documentació rebuda amb molt poc temps en alguns casos. Sabem que els temes d’avui s’han de resoldre ràpidament, no ho qüestionem. I que hem d’esgotar la despesa del pressupost perquè sinó, la Llei Montoro que desitgem es canviï, ens castigaria. Ara, a veure si l’any que ve, que haureu dut vosaltres el control total durant tot l’any, no correm amb modificacions de crèdit cada 2 per 3 amb projectes promesos que no es realitzen. Més que res, perquè el ciutadà s’il·lusiona i després, cop de realitat i sense pal·liatius.

Sentit del vot: abstenció.

La proposta s’aprova per:

• Vots a favor: Tots per Pollença, PP, UMP i PI (9)
• Vots en contra: Junts (5)
• Abstencions: Unides Podem i Alternativa (2)

Falta el regidor de Tots per Pollença, Mateu Soler.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2019, sota la modalitat de transferència de crèdit. (Expedient electrònic ABS 2019/3643).

Es realitza un canvi per poder donar, com ja es fa a l’AMIPA de Joan Mas, una subvenció nominal pel servei / programa d’Escola Matinera a l’AMIPA del CEIP Costa i Llobera. Es comenta, també, que l’any vinent hi haurà 4 escoles que oferiran el servei i també tindran les seves respectives Subvencions Nominatives (a les AMIPAS de cada centre)…

Les 2 subvencions actualment són de 3.000€.

Pren la paraula el Sr. Josep Marquet:
Respon a la nostra pregunta que volíem plantejar. Es farà també a les 2 escoles del
Port de Pollença (AMIPA CEIP Miquel Capllonch i AMIPA CEIP Port de Pollença).

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per: unanimitat.

3.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2019, sota la modalitat de transferència de crèdit. (Expedient electrònic ABS 2019/3803).

Aquí veiem que es dona de baixa l’aplicació pressupostària 231 / 2279912, Intervenció Educativa Medi Obert, amb un import de 114.000 €. Segons ens han explicat, es volia ampliar el servei d’Educadors de carrer, però no s’ha licitat, entenent que no hi ha els plecs fets. Una llàstima que un servei d’atenció psicosocial com aquest quedi aturat.

I encara més llàstima que aquest pressupost que tenia una finalitat social ara vagi, per exemple a Promoció i Publicitat Turística (7.000€) o Publicitat i propaganda Festival (6.400€).

En tot cas, nosaltres no vàrem participar com és obvi en l’elaboració dels Pressupostos del 2019 ni tampoc hi presentàrem al·legacions, pel que la seva configuració ve donada i com ja hem comentat en altres ocasions, és continuista respecte a anys anteriors.

Entenem el pes de la Llei Montoro i la necessitat i obligació d’esgotar partides, pel que, per simple responsabilitat, ens abstindrem. Ja tindrem temps de proposar canvis als Pressupostos del 2020. De fet, Sr. David Alonso..

– En quin estat d’elaboració es troben els Pressupostos Generals de l’Ajuntament de Pollença de l’any 2020? Teníem entès que li agradaria tenir-los dibuixats abans d’acabar l’any 2019.
No respon la pregunta.

Sentit del vot: abstenció.

La proposta s’aprova per:

Vots a favor: Tots per Pollença, PP, UMP i PI (9)
Vots en contra: Junts (5)
Abstencions: Unides Podem i Alternativa (2)

Falta el regidor de Tots per Pollença, Mateu Soler.

4.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 33/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals. (Expedient electrònic ABS 2019/3804).

Tenim 3 propostes o actuacions proposades per l’Equip de Govern:

Rehabilitació i adequació de la façana de l’Ajuntament, 200.000€. Una necessitat ja que es veu clarament que la façana està en mal estat, cauen trossos i hi ha zones on el marès està “menjat”. Aportarà homogeneïtat i seguretat.

Oficina de Turisme del Port i Cala Sant Vicenç, 325.000€. Inicialment hi havia la previsió de 100.000€ per l’Oficina de Turisme del Port de Pollença però havia de ser un mòdul prefabricat. PortsIB vol una estructura fixa i el que es farà és ampliar el que era l’Oficina de Turisme del Port, agafant el que s’utilitzava com parada de Taxis. El projecte està fet i costarà uns 200.000€. La de la Cala Sant Vicenç sí serà un mòdul.

Subministrament i instal·lació canonada 1ª Línia Port de Pollença, 200.000€. Com comentat arrel d’una pregunta nostra de la Part de Control i Seguiment, aquesta obra ve a canviar un tub gran del clavegueram que va des del Little Italy fins a Can Franc, pel Passeig Voramar. No hi haurà cap canvi del passeig, simplement s’obrirà, es canviarà el tub i es tornarà a tancar. Mai s’ha tocat el clavegueram i, en paraules del Balte, “no es sap què ens trobarem”. Des d’aquí, aprofitem per dir que és una magnífica ocasió per fer un estudi acurat amb els tècnics de la casa perquè puguin mirar on es produeixen fugues i plantejar actuacions més dràstiques i contundents, l’any que ve, aprofitant de nou les Inversions Sostenibles. Si es vol, es pot.

Després, Inversions que pengen…

Adequació primer pis edifici Carotti, segons el que sabem, està en marxa, ja ens
anireu informant.

Rehabilitació Bar Katy, els partits deien el següent abans de les eleccions…:

– TOTS: Donarem un ús social a l’antic Bar Katy per dignificar la memòria d’una dona solidària.

– PP: no en fa menció.

– PI: Aprofitarem el Bar Katy per crear un centre d’interpretació de la història, incidint en els sectors de la pesca i el turisme del Port de Pollença i l’adequarem per dur a terme esdeveniments culturals i socials.

– UMP: Reformar el Bar Cati y destinarlo a un uso social.

Per tant, vista la pròpia diversitat que hi ha al propi equip de govern, demanem que ja que no s’executarà la partida de 100.000€ aquest any, es pugui plantejar entre tothom l’opció més viable a nivell tècnic i que també doni compliment al mandat pel qual va ser donat a l’Ajuntament, que és un ús de caràcter social.

I, finalment, com veiem que es va tapant el forat de 1.050.000€ que suposava la Remodelació urbana de la Plaça del Moll i carrer Formentor, aprofitem per encoratjar-vos a que com ara dureu el carro durant tota la legislatura, vigileu el que s’aprova quan després no es pot complir, bàsicament perquè després la ciutadania no ho entén. I més en aquest cas els votants d’UMP, que segur pensaven que tenir un partit exclusivament Mollero governant podia assegurar aquest tipus d’inversions….

Per tot l’exposat, sent les inversions proposades adequades, Sentit del vot: a favor

Pren la paraula la Sra. Marina Llobera
Constituïda Comissió de participació ciutadana, es pot aprofitar per poder parlar del Bar Katy. A més hi ha una moció aprovada perquè es faci un procés de participació ciutadana per decidir quins usos donar-li a aquest espai.

La proposta s’aprova per:

• Vots a favor: Tots per Pollença, PP, UMP, PI, Unides Podem i Alternativa (12)
• Vots en contra: Junts (5)
• Abstencions: 0

Falta el regidor de Tots per Pollença, Mateu Soler.

5.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 34/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals. (Expedient electrònic ABS 2019/3805).

Celebrem que es vagi desbloquejant la situació amb aquest tema, ja que ha estat un dels temes més comentats els últims anys, 5 concretament des de que es va comprar, passant pel regal de la plusvàlua per part de l’actual Batle Bartomeu Cifre (valorada en 18.188€) i la seva posterior reclamació per part de l’anterior equip de Govern, fins a l’abandó actual patit per l’edifici.

Defensàvem i defensam la creació d’una comissió dedicada a treballar, informar i donar sortida a l’estat actual del Cinema Capitol, i comptar amb la ciutadania per decidir els usos que havia de tenir aquest espai públic.

Sembla que hi ha un cert consens amb totes les forces (menys el PI, que projecta una Sala Multifuncional de gran capacitat i polivalent (no sabem exactament on)) que el Capitol pot acabar sent l’espai de referència de l’activitat cultural del Poble. Tenim la sort que actualment l’oficina del Santander no estigui operativa, fet que ha propiciat les negociacions que s’estan duent a terme. La valoració del preu a pagar avui és alta, sense cap dubte, però arribats a aquest punt i amb 850.000€ gastats, tampoc hi ha molts més opcions al davant. Ja ens informaran de com avança la compra, ja que avui només preparem el crèdit per si segueix endavant el procediment, un crèdit de 450.000€. Quan acabi tot, sumarem i veurem si la inversió ha valgut la pena.

El que volem demanar són una sèrie de qüestions:
– Si s’arriba a disposar de l’edifici sencer, quant temps penseu que es podrà tenir un projecte fet? I quan penseu que, aproximadament, podria estar finalitzada l’obra?

– Més directament al Sr. Bartomeu, pensen convocar, en paraules del seu programa electoral, l’acció 10, un concurs per la redacció del projecte del cine Capitol com un espai de cultura multifuncional?

Pren la paraula el Sr. Bartomeu Cifre:
Previsió de 4 anys, es farà amb un concurs amb la planificació que se li digui (usos culturals i multifuncionals, es comptarà amb la part d’abaix de l’escenari). Projecte, licitació i adjudicació, execució d’obres (que seran de 2 anys). Total 4 anys.

Sentit del vot: a favor

La proposta s’aprova per:
• Vots a favor: Tots per Pollença, PP, UMP, PI i Unides Podem (10)
• Vots en contra: Junts (5)
• Abstencions: 0

Falta el regidor de Tots per Pollença, Mateu Soler.

Marina Llobera, d’Alternativa, té deure d’abstenció per vincle familiar.

5. CAPITOL

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 35/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals. (Expedient electrònic ABS 2019/3806).

És el Carreró dels Àngels, situat al C/ Àngels. S’efectua l’expropiació donat que aquest espai és un sòl urbà i urbanitzable que per planejament urbanístic hauria de ser un vial de domini públic. Una altre de les moltes anomalies en la falta d’execució de les normes urbanístiques, que ha pogut perjudicar a algunes persones i que ara també perjudica l’Ajuntament, ja que comprar-ho avui en dia suposa un preu molt més elevat que el que hagués suposat al seu temps. Aquesta operació tindrà un crèdit de 75.000€, tot i que l’informe actual del que disposem parla d’una valoració de 59.264,22€.

Se’ns ha enviat l’informe molt tard, sense possibilitat de poder-ho llegir amb deteniment. No estem en contra ni molt menys del fons de la qüestió, que és complir el marc legal, però per principi de precaució, el

Sentit del vot: abstenció.

La proposta s’aprova per:

Vots a favor: Tots per Pollença, PP, UMP, PI, Alternativa (10)
Vots en contra: Junts (5)
• Abstencions: Unides Podem (1)

Falta el regidor de Tots per Pollença, Mateu Soler.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.