Al·legacions presentades 2019

Al·legacions realitzades durant l’any 2019, es poden llegir clicant a cada enllaç (la data que es pot llegir és la data en que s’entregà al Registre General d’Entrada). Al nom apareix, en resum, a què fan referència les al·legacions i s’acompanya cada al·legació de a seva nota de premsa.

Nota de Premsa al·legacions setembre 2019

1. (10/09/2019) Al·legacions Ordenança Preu Públic Prestació Serveis Escola Municipal

2. (10/09/2019) Al·legacions Ordenança Fiscal Activitats, Establiments i Instal·lació


Nota de Premsa al·legacions novembre 2019

3. (05/11/2019) Al·legacions Ordenança Taxa Documents


Nota de Premsa al·legacions desembre 2019

√ 4.  (13/12/2019) Al·legacions Ordenança Preu Públic Arxiu Bestard


Nota de Premsa al·legacions desembre 2019

5. (30/12/2019) Al·legacions proposta desafectació tram camí n. 77 Camí Vell de Bóquer

6. (30/12/2019) Al·legacions Ordenança preu aigua