Preguntes als Plenaris 2019

Aquí es troben les preguntes formulades a les sessions Plenàries Ordinàries del 2019 i també les seves respostes posteriors, donades a la part de Control i Seguiment. 


Preguntes corresponents al Ple Ordinari de JULIOL (24/07/2019, 19:00)

1. Preguntes al PLE de juliol, 22 juliol, RGE 5749

Entregades el 22 de juliol, a les 08:38, amb RGE 5749. Es demana, en resum (i per ser respostes en el Ple del dia 24/07/2019, en la II PART, de CONTROL I SEGUIMENT) , per:

 • Quines accions s’estan duent a terme en relació a l’Àrea de Joventut (Consell de Joventut).
 • Què s’ha fet fins ara en relació al nou Centre de Salut de Pollença (PAC).
 • Diverses preguntes sobre l’Ajuntament de Pollença (qui fa els vídeos del perfil institucional del Facebook de l’Ajuntament, si es pot desenvolupar un nou Reglament que reguli el funcionament dels Plens, i altres).
 • Si s’està treballant per tenir una nova Escolta Municipal Pública de 0-3 anys a Pollença.
 • Qüestions de Transparència (quan es delegarà l’Àrea de Participació Ciutadana, si es publicarà l’acord de Govern…)
 • Qüestions d’Urbanisme (compliment del programa electoral de Tots per Pollença, en el seu apartat de 100 dies, 10 accions, la Pescateria, Can Escarrintxo, …)
 • I també en quin estat es troba el ja conegut Concert de Sopa de Cabra.

Tenint en compte que hi ha 16 punts a tractar en l’Ordre del Dia del Ple Ordinari de juliol, es fa molt difícil pensar que podrem arribar a la part on es contesten totes aquestes preguntes… (en total, 18).

Respostes corresponents a les preguntes del Ple Ordinari de JULIOL (24/07/2019, 19:00)

√ 1. Preguntes al PLE de Juliol 2019, 24072019, RESPOSTES

Unes respostes, en alguns casos, on s’han tirat pilotes defora i que en tot cas tornarem a preguntar al següent ple ordinari. 

A més, i fruit de les informacions donades el dia del Ple en relació a EMSER, i de les recollides posteriorment en converses amb un Delegat Sindical de l’Empresa Municipal, s’han realitzat una serie de preguntes a Batlia que podreu trobar al següent enllaç… Preguntes a Batlia 2019, al document Preguntes a Batlia, Agost 2019, 8 agost, RGE 6106. 


Preguntes corresponents al Ple Ordinari de SETEMBRE (26/09/2019, 19:00)

2. Preguntes al PLE de setembre, 26 de setembre, RGE 7229.pdf

32 preguntes entregades el 24 de setembre, a les 08:41, amb RGE 7229. Es demana, en resum (i per ser respostes en el Ple del dia 26/09/2019, en la II PART, de CONTROL I SEGUIMENT) , per:

 • Qüestions diverses per l’Àrea de Joventut (Consell de Joventut).
 • Ubicació del nou Centre de Salut de Pollença (PAC).
 • Diverses preguntes sobre l’Ajuntament de Pollença.
 • Punts d’interès sobre Educació (escoleta 0-3 anys Pollença, Ciutat Educadora…)
 • Qüestions de Transparència (publicació de l’acord de Govern, …)
 • Qüestions d’Urbanisme (compliment del programa electoral de Tots per Pollença, en el seu apartat de 100 dies, 10 accionsCan Escarrintxo, inversions financerament sostenibles, …)
 • Medi Ambient (Pla de Mobilitat, vessaments d’aigües fecals, hidroavions, …)
 • Esports (rocòdrom, preus de les instal·lacions esportives, …)
 • Finalment, Mobilitat (estació de bus de Pollença, posicionament i accions a fer en relació al transport públic…).

Tornem a tenir un Ple amb molts punts (15), pel que no s’hauria de repetir el que va succeir a l’anterior sessió Plenària Ordinària del mes de juliol, on les preguntes es llegiren molt ràpidament i amb respostes, en alguns casos, curtes i poc consistents. Presentem 32 preguntes, ja que al tenir menys sessions ordinàries, la tasca de control i seguiment és més difícil d’exercir.

Respostes corresponents a les preguntes del Ple Ordinari de SETEMBRE (24/07/2019, 19:00), contestades finalment al Ple Extraordinari d’OCTUBRE (30/10/2019, 18:30)

√ 2. Preguntes al PLE de setembre 2019, 26092019 RESPOSTES

A moltes preguntes, moltes respostes. El que queda clar és que fer plens tant llargs i cada 2 mesos (els ordinars), els temes poden acumular-se i les preguntes perden tot el sentit que tenien inicialment.

Preocupa veure que per exemple no s’estigui prenent en serio que l’estació d’autobusos de Pollença pot quedar desfasada i no s’estigui plantejant què fer. També es posa de manifest que bastantes promeses electorals fetes per Tots per Pollença no eren assumibles (les referides a 100 dies, 10 accions). Comentar, addicionalment, que ens sembla llastimós que no s’estigui encarant amb més decisió i valentia el problema de l’habitatge a Pollença. Hem fet una proposta clara de cercar i adquirir habitatge buit, en desús o inclús en mal estat, i no s’està fent cas (ni sembla que se’n farà).

Finalment, també i s’ha de dir, observem moviments positius en l’Àrea d’Educació, d’Esports i de Joventut, amb les passes que es realitzen, les reunions que es mantenen i la predisposició a la feina. Ara, esperem els resultats arribin aviat (transport escolar de la Cala Sant Vicenç per tot l’alumnat, millores al rocòdrom, creació del Consell de Joventut, …) i que es puguin gaudir per la ciutadania de Pollença.


Preguntes corresponents al Ple Ordinari de NOVEMBRE (28/11/2019, 19:00)

3. Preguntes al PLE de novembre 2019, 28112019

Presentem 20 preguntes entregades el 26 de novembre perquè es responguin en la sessió Plenària Ordinària d’aquest dijous 28/11/2019, a les 19:00, en la II PART, de CONTROL I SEGUIMENT. En resum, demanem per:

 • Situació de la reunió entre tècnics/ques de la Conselleria i Ajuntament per tractar la situació del PAC de Pollença. 
 • Diverses preguntes sobre despeses del pressupost.
 • Participació ciutadana: pressupostos participatius sectoritzats per grup d’edat, Església Cala Sant Vicenç, Assemblea Jove…
 • EMSER Residus: situació del Pla de Residus 2016-2020, participació de la Regidora en un procés de selecció de personal…
 • Diverses preguntes sobre temàtiques diverses.
 • Preguntes que s’havien presentat per escrit primerament el passat 16/07/2019 i posteriorment el passat 19/09/2019, que no han obtingut cap resposta i que ara presentem via Plenari. A veure si així, n’obtenim resposta.

Un altre Ple ben carregat (12 punts), pel que insistim en instar a aquest Equip de Govern que recapaciti i que torni a establir la periodicitat dels Plens Ordinaris a mensuals, i deixi d’improvitzar amb Plens Extraordinaris. Presentem 20 preguntes, ja que al tenir menys sessions ordinàries, la tasca de control i seguiment és més difícil d’exercir.

Respostes corresponents a les preguntes del Ple Ordinari de NOVEMBRE (28/11/2019, 19:00), contestades finalment al Ple Extraordinari de DESEMBRE (19/12/2019, 18:00)

3. Preguntes al PLE de novembre 2019, 28112019, Respostes

Val la pena recordar que fins que l’Equip de Govern no recapaciti amb la periodicitat dels Plens, les preguntes es respondran tard, perdent vigència i en alguns casos sentit, com va ser la relativa al PAC (teníem la reunió al dia següent del Ple…).

Preocupa com a vegades es respon amb evasives o inclús amb respostes incongruents. La feina de transcriure dona com a resultat poder llegir el discurs dels qui governen i veure la inconnexió d’algunes intervencions o les respostes buides. Així ho hem interpretat en el cas de l’absència de la Regidora Delegada d’EMSER a totes les reunions del procés selectiu d’una borsa, en l’explicació del Regidor de Fires i Mercats en quan a la temàtica de les plantes… i això si es llegeixen per complet les preguntes, una pràctica que exigirem a partir d’ara a cada part de Control i Seguiment.

S’ha dubtat inclús de la nostra paraula, no creient-se el relat plasmat d’alguns socorristes en el cas de Cala Molins i com es vigila aquesta platja. Com sempre, farem difusió de les respostes de l’Equip de Govern a les persones que ens han sol·licitat formular les preguntes, perquè jutgin per elles mateixes les respostes donades.