Actes Assemblees 2015

Actes de l’any 2015, en format PDF. Sembla, desgraciadament, que no tenim registre de la resta d’assemblees realitzades durant l’any 2015. Es deu a un error de coordinació en l’emmagatzematge d’aquestes, pel que demanam sinceres disculpes.